Ochrana osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou nám projevujete při poskytování Vašich osobních údajů, a chápeme jejich ochranu jako naši zásadní povinnost. Tento dokument, nazvaný 'Zásady ochrany osobních údajů' (dále jen 'Zásady'), popisuje, jakým způsobem sbíráme, ukládáme, zpracováváme a ochraňujeme osobní údaje našich klientů. Zásady dále obsahují informace o právech, která máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů. Společnost zodpovědná za zpracování Vašich údajů je podnikatelka Lenka Novotná, se sídlem Horní Heřmanice 1, 783 57 Hlubočky, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí nás prosím kontaktujte na emailové adrese [email protected].

Úvod

Představujeme Vám naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou klíčovým dokumentem pro ochranu Vašeho soukromí. V této sekci Vás seznámíme s přístupy a metodami, které využíváme pro zabezpečení Vašich dat. Ochrana osobních údajů je pro nás priorita a za všech okolností postupujeme v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména s Nařízením GDPR. Důraz kládeme na transparentnost naších procesů, abyste měli jistotu, že Vaše data jsou u nás v bezpečí. Rozumíme důležitosti ochrany soukromí a jsme připraveni udělat vše pro to, aby Vaše osobní údaje byly chráněny před neoprávněným použitím, ztrátou, únikem nebo jakoukoliv jinou zneužitím.

Sběr a použití osobních údajů

V této sekci podrobně popisujeme, které osobní údaje sbíráme, za jakým účelem a jakým způsobem je zpracováváme. Osobní údaje shromažďujeme výhradně za účelem poskytování a zlepšování našich služeb, aby odpovídaly Vašim potřebám. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, na jejichž základě vám můžeme nabízet naše masážní a relaxační služby. Sbíráme údaje, jako jsou Vaše jméno, kontaktní údaje, informace o realizovaných službách a další údaje nutné pro účely fakturace a komunikace s Vámi. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány s nejvyšší možnou péčí a v souladu s právními předpisy. Věnujeme značnou pozornost ochraně Vašich údajů před neoprávněným přístupem osob třetích stran.

Bezpečnost a ochrana údajů

Podnikáme veškerá opatření potřebná k zajistění bezpečnosti Vašich osobních údajů. V této části se dozvíte, jaké technické a organizační bezpečnostní opatření používáme pro ochranu Vašich dat. Aplikujeme různé metody šifrování, bezpečnostní protokoly a pravidelné aktualizace našich systémů, abychom zabránili jakémukoliv riziku úniku dat. Dále pravidelně školíme naše zaměstnance v oblasti ochrany osobních údajů a uplatňujeme striktní pravidla pro přístup k datům. Naším závazkem je pravidelně kontrolovat a hodnotit účinnost našich bezpečnostních opatření.

Napsat komentář