Zásady ochrany osobních údajů

V Rafaelových Masážních Salónech si velmi vážíme soukromí našich klientů a respektujeme ochranu jejich osobních údajů. Tento dokument popisuje, jaké informace o Vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jaké máte možnosti v souvislosti s využíváním vašich osobních údajů. Bereme naše závazky vážně a vždy se snažíme zacházet s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů známým jako GDPR. Informace, které nám poskytnete, jsou používány výhradně k poskytování kvalitních masážních služeb, ke komunikaci s vámi, pro účely účetnictví a splnění našich právních povinností.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rámci poskytnutí našich služeb. Jedná se především o údaje, které nám poskytnete při rezervaci masáže, jako je vaše jméno, kontaktní údaje a případně další informace související s vámi a poskytovanou službou. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a naším salónem a také pro naše legitimní obchodní zájmy spočívající v poskytování personalizovaných služeb a zlepšení kvality našich masáží.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k plnění účelu, pro který byly shromážděny. Tento časový úsek je obvykle omezen na dobu trvání poskytovaných služeb a následné období, po které jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat. Jakmile již údaje nejsou potřebné, jsou bezpečně zlikvidovány nebo anonymizovány tak, aby už nedošlo k žádnému dalšímu zpracování, které by osobu identifikovalo.

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat přístup k vaším osobním údajům, opravu či výmaz údajů, omezení zpracování nebo námitky proti zpracování vašich údajů. Můžete také požadovat přenositelnost údajů. V případě jakýchkoli otázek nebo požadavků souvisejících s ochranou vašich osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na naši kontaktní osobu, paní Lenku Novotnou, na e-mail [email protected]. Pokud máte pocit, že vaše práva byla porušena, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy spojené s ochranou osobních údajů, můžete kontaktovat majitelku webových stránek paní Lenku Novotnou na adrese Horní Heřmanice 1, 783 57 Hlubočky, Česká republika, nebo na e-mailové adrese [email protected].

Napsat komentář